93 185 36 46 | 683 40 41 96 info@dlcadvocats.com

ADVOCATS URBANISTES

DE LA CRUZ ROSADO
Què oferimEquip professional

DE LA CRUZ ROSADO ADVOCATS URBANISTES

El despatx d’advocats «DE LA CRUZ ADVOCATS URBANISTES, S.L.P.» va ser creat a l’any 2009 a iniciativa d’un grup de persones amb uns principis i vocació comuns, i una voluntat de proximitat, suport i assessorament personalitzat al client, entenent l’exercici del dret com la prestació d’un servei al ciutadà i a les entitats públiques.

Integrat per Jaume de la Cruz i Ventura (fundador), per la lletrada Beatriz Rosado Campillejo com a sòcia.

L’organització del despatx proporciona disponibilitat, proximitat i immediatesa al client per tal de gestionar els seus interessos de la forma més efectiva possible.